Jaká jsou pravidla?

 • Maximální délka prezentace je 3 minuty. Soutěžící, který překročí tento limit, je diskvalifikován.
 • Je povolené použít jeden statický slajd v PowerPointu.
 • Animace, přibližování v rámci slajdu ani další pohyb slajdu nejsou povoleny.
 • Slajd musí být zobrazený od začátku Vaší prezentace.
 • Nejsou povoleny zvuky, video ani další efekty.

Co hodnotí porota?

Porota bude hodnotit níže uvedená kritéria:

Srozumitelnost a obsah přednášky

 • Poskytla prezentace dostatek informací k pochopení kontextu výzkumu a jeho významu?
 • Byla odborná terminologie vysvětlena srozumitelně?
 • Byla Vaše prezentace jasně a logicky strukturovaná?
 • Byla Vaše prezentace přizpůsobena publiku bez odborných znalostí?
 • Byl čas věnovaný jednotlivým částem prezentace vyvážený, nebo byla nějaká část uspěchaná?

Přednes a komunikační dovednosti

 • Probudila prezentace zájem o téma?
 • Nebanalizoval přednášející svůj výzkum nebo ho příliš nezjednodušil?
 • Byl prezentující schopen sdílet nadšení pro svůj výzkum?
 • Měl přednášející sebevědomý přednes a udržel tempo během prezentace?
 • Byl použitý slajd srozumitelný a dobře čitelný?

Jak připravit text přednášky?

Připravte prezentaci na míru publiku

Publikem u Vaší prezentace budou studenti. Většina z nich může mít znalosti z jiného oboru. Abyste dobře i Váš výzkum, doporučujeme:
 • Snažte se nepoužívat žargon a specializované výrazy.
 • Vysvětlete klíčové koncepty, které jsou ve Vaší práci důležité.
 • Zdůrazněte, jaké jsou výsledky Vaší práce a k čemu vedou.
 • Představte si, že vysvětlujete Váš výzkum kamarádovi, který studuje něco jiného.
 • Můžete být vtipní, ale dejte si pozor, ať tím neshodíte Vaší prezentaci.

Vyprávějte příběh

 • Vaší prezentací můžete zkusit vyprávět příběh.
 • Používejte spíše kratší věty.
 • Snažte se přijít s úvodem, který vzbudí pozornost.
 • Na konci prezentace shrňte obsah a zdůrazněte přínos Vaší práce.

Soustřeďte se na jasně daný cíl

 • Ujasněte si, co by si mělo publikum z Vaší prezentace odnést.
 • Snažte se, aby po Vaší prezentaci publikum vědělo, čím se zabýváte, proč je to důležité a čeho jste dosáhli.
 • Řekněte si Vaší prezentaci nahlas; sami sobě i někomu dalšímu.
 • Trénujte.

Jak připravit slajd?

 • Méně může být více. Velké množství textu a komplikovaná grafika mohou působit rušivě.
 • Váš slajd nemusí shrnovat celou práci, může být jen doplňkem vašeho výkladu.